Aktualności Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Od 25 maja 2018 roku powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych do którego może się Pani/Pan zwrócić w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

mailowo pod adresem iod@gsupomoc.pl

telefonicznie: 48 32 4019977

pisemnie pod adresem:

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. IOD 44-100 Gliwice ul. Jana Pawła II 2
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych