Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
MEDYCZNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 2016
(UWAGA! Realizacja do 31.03.2017r.)

Kontynuując działalność profilaktyczną zapoczątkowaną w 2014 roku GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej oferują członkom Górniczego Klubu Ubezpieczonych możliwość nieodpłatnego skorzystania z niżej wymienionych programów profilaktycznych.

Wyszczególnione świadczenia będą realizowane w Poradni GSU Zdrowie w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Tunkla 112a.

 1. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
 2. W pakiecie:
  • wywiad pielęgniarski w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety
  • badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, poziomu glukozy) - test paskowy
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika BMI oraz WHR
  • badanie echokardiograficzne
  • test wysiłkowy na bieżni ruchomej (jeśli brak przeciwwskazań)
  • zlecenie dalszej diagnostyki w ramach programu tj. holter EKG lub holter RR
  • badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia
  • edukację zdrowotną
  W przypadku rozpoznania choroby układu krążenia - w zależności od wskazań medycznych - wydane zostaną zalecenia oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

 3. PROGRAM PROFILAKTYKI CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I KAMICY ŻÓŁCIOWEJ
 4. Przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, mających obciążenia dziedziczne, stosujących niezdrową dietę, uskarżających się na dyskomfort w jamie brzusznej.

  W pakiecie:
  • wywiad pielęgniarski
  • wykonanie badań diagnostycznych (test H. pylori, enzymy wątrobowe, lipidogram)
  • opracowanie diety wraz z jadłospisem
  • edukacja zdrowotna i zalecenia żywieniowe
  • USG jamy brzusznej
  • konsultacja lekarska (wywiad, badanie, zalecenia)
 5. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
 6. Przeznaczony głównie dla osób, u których występują czynniki sprzyjające występowaniu chorób układu oddechowego (palacze, pracujący w zapylonym środowisku, mieszkańcy terenów uprzemysłowionych).

  W pakiecie:
  • wywiad pielęgniarski
  • EKG z opisem
  • test dla palaczy
  • spirometria (badanie wydolności płuc - bezinwazyjne)
  • konsultacja lekarska (wywiad, badanie, zalecenia)
 7. PROGRAM OKULISTYCZNY - PROFILAKTYKA JASKRY
 8. Program skierowany jest do osób, u których nigdy nie zdiagnozowano jaskry oraz w trakcie leczenia w celu monitorowania postępów leczenia.
  Wcześnie wykrytą jaskrę można skutecznie leczyć lekami obniżającymi ciśnienie w gałce ocznej. Brak leczenia oraz odpowiednio wprowadzonego programu profilaktycznego, może prowadzić do całkowitej ślepoty.

  W pakiecie:
  • wywiad pielęgniarski i wypełnienie ankiety
  • badanie pola widzenia
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry
  • pełne badanie okulistyczne (specjalista okulistyki) oraz określenie dalszego trybu postępowania
  • ponowne badanie okulistyczne po 12 miesiącach
 9. PROGRAM PROFILAKTYKI OSTEOPOROZY
 10. Program jest dedykowany dla kobiet i mężczyzn z bólami kręgosłupa i bólami kostno - stawowymi.

  W pakiecie:
  • badanie densytometryczne (bezinwazyjny pomiar gęstości kości),
  • poradę specjalisty ortopedii
  • konsultacja fizjoterapeuty (wykonanie badania, zalecenia, indywidualny dobór zabiegów rehabilitacyjnych)
  • 3-dniowy pakiet zabiegów rehabilitacyjnych (3 dni x 3 zabiegi)
 11. PROGRAM INTERNISTYCZNY
 12. Przeznaczony dla osób nie leczących się do tej pory na choroby przewlekłe lub chorujących przewlekle (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca) chcących skontrolować swój obecny stan zdrowia.

  W pakiecie:
  • wywiad pielęgniarski
  • pakiet podstawowych badań laboratoryjnych
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • wykonanie EKG wraz z opisem,
  • konsultacja lekarska specjalisty medycyny rodzinnej (wywiad, badanie, zalecenia)
  • przeprowadzenie edukacji dla chorujących oraz zagrożonych zachorowaniem na choroby przewlekłe (np. nauka wykonywania pomiarów glukozy testami paskowymi, zasady żywienia w cukrzycy, znaczenie ruchu w nadciśnieniu tętniczym, dobór aktywności fizycznej wskazanej do schorzenia)

Jak skorzystać z programu profilaktyki?

W tym celu należy:
 1. Wybrać program z powyższej oferty.
 2. Zgłosić się do najbliższego Oddziału GSU SA
 3. Wypełnić wniosek o realizację wybranego programu profilaktycznego skierowany do Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej (na formularzu dostępnym w biurze).
 4. Zaczekać na kontakt z Poradni GSU Zdrowie ul. Tunkla 112A, Ruda Śląska, gdzie będzie realizowany program. W ciągu 7 dni zostanie ustalony termin badań. Informacja telefoniczna: 32 724 28 78.
 5. Zrealizować badanie w ustalonym z Poradnią terminie.
Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych