Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UE
Strona przeznaczona do kontaktu z Akcjonariuszami. GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.

Siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2, www.gsupomoc.pl

Regon: 276516250 NIP: 646-24-18-228 KRS: 0000157268 Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał zakładowy: 1 200 000,00 zł opłacony w całości


Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych