Aktualności Akcjonariat Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UEWitamy na stronach GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. Zapraszamy do zapoznania się z nasza witryną, a w szczególności ofertą ubezpieczenia dla Członków prowadzonego przez spółkę Górniczego Klubu Ubezpieczonych.

Gdy postanowicie Państwo skorzystać z oferowanego w ramach Klubu programu ubezpieczenia lub zrodziły się pytania utrudniające podjęcie decyzji, zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych Biur Obsługi Klubu. Specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące oferty ubezpieczeń (np. karencji, praw i obowiązków czy wysokości wypłat w przypadku zgłoszenia roszczenia). Adresy biur znajdziecie Państwo w zakładce biura).

W zakładce Regulamin, możecie Państwo zaznajomić się z aktualnym regulaminem Górniczego Klubu Ubezpieczonych, jak również pobrać deklarację przystąpienia do Klubu oraz wniosek o dokonanie potrąceń składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia.

W dniu 20 października 2014 roku przyjęliśmy pierwszego pacjenta do Poradni GSU Zdrowie prowadzonej przez spółkę GSU Pomoc. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. W ramach NFZ oferujemy możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegóły dostępne na dedykowanej stronie: GSU Zdrowie

AktualnościUprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2023 roku zmianie ulega Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych. Nowy regulamin do pobrania - plik pdf.

Wprowadzono: 09.12.2022 r.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wypowiedzeniem Umowy Generalnej, dnia 28 lutego 2022 roku kończy się program EUROP ASSISTANCE „NNW GSU Pomoc Assistance”.
Zachęcamy wszystkich Ubezpieczonych do przejścia na program EUROP ASSISTANCE MAXI Ochrona i MAXI Ochrona VIP zawierający szerszy zakres oferowanych świadczeń.
W tym celu prosimy o kontakt z Biurami GSU SA.

Wprowadzono: 26.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z rozwiązaniem umowy o współpracy pomiędzy PZU Życie, a CDT Medicus, od dnia 1 listopada 2020 realizację świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanej przez Państwa umowy Opieka Medyczna dla Klientów korzystających z tej placówki, przejmie świadczeniodawca – PZU Zdrowie.

Dzięki tej zmianie liczba placówek medycznych do Państwa dyspozycji zwiększy się do około 2200 zlokalizowanych na terenie całego kraju. Placówka CDT Medicus również znajduje się w sieci PZU Zdrowie.

Aktualna lista placówek dedykowanych do realizacji świadczeń dostępna jest na stronie internetowej: pzu.pl

W celu rezerwacji terminu wizyty, jak również realizacji świadczeń medycznych wynikających z posiadanego zakresu ubezpieczenia, proszę o kontakt z całodobową infolinią opieki medycznej, pod numerem telefonu: 801 405 905 lub 22 505 15 48. Umówienie wizyty jest również możliwe poprzez portal mojePZU i aplikację mobilną PZU. Wszelkie szczegóły dostępna są dla Państwa na stronie internetowej: pzu.pl

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Grzegorz Truchel

Dyrektor Biura Zarządzania Usługami Medycznymi

PZU Życie SA


Wprowadzono: 25.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem współpracy pomiędzy PZU Życie a LUX MED Sp. z o.o. informujemy, że od dnia 01.07.2020 r. świadczenia medyczne będą Państwo realizować w ramach sieci placówek PZU Zdrowie.

Dzięki tej zmianie, liczba dostępnych dla Państwa placówek medycznych wzrośnie do ponad 2000 podmiotów na terenie całego kraju.

Aktualna lista placówek dedykowanych do realizacji świadczeń dostępna jest na stronie internetowej: pzu.pl

W celu rezerwacji terminu wizyty, jak również realizacji świadczeń medycznych wynikających z posiadanego zakresu ubezpieczenia, prosimy o kontakt z całodobową Infolinią Opieki Medycznej, pod numerem telefonu: 801 405 905 lub 22 505 15 48. Umówienie wizyty jest również możliwe poprzez portal mojePZU, aplikację mobliną PZU i internetowy formularz umówienia wizyty. Wszelkie szczegóły dostępne są dla Państwa na stronie internetowej: pzu.pl

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Grzegorz Truchel

Dyrektor Biura Zarządzania Usługami Medycznymi

PZU Życie SA

Wprowadzono: 05.09.2019 r.

Komunikat Zarządu GSU S.A. - spółki realizującej czynności agenta ubezpieczeniowego na rzecz Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

W dniu 5 września 2019 roku pomiędzy Polską Grupą Górniczą SA a GSU SA zostało podpisane porozumienie w zakresie nowych zasad współpracy pomiędzy spółkami w obszarze grupowych ubezpieczeń na życie PZU Życie SA.

Porozumienie jest konsekwencją zaoferowania przez PZU Życie SA pracownikom Polskiej Grupy Górniczej SA oraz ich małżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom nowego programu ubezpieczeń na życie i zdrowie GÓRNIK 2019. GSU SA nie zostało dystrybutorem nowego programu, co oznacza że pracownicy GSU SA, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, nie mogą udzielać informacji o warunkach tego programu i nie mogą przyjmować deklaracji przystąpienia do tego programu, a w przyszłości przyjmować zgłoszeń wniosków o wypłaty świadczeń z ubezpieczeń objętych nowym programem GÓRNIK 2019.

W oparciu o przywołane powyżej porozumienie pragniemy zapewnić, że wszystkie pozostałe ubezpieczenia grupowe pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA, poza nowym programem GÓRNIK 2019, są nadal oferowane i obsługiwane w pełnym zakresie i na dotychczasowych zasadach przez Oddziały GSU SA w niezmienionych lokalizacjach.

Zapewniamy jednocześnie, że wszelkie czynności związane z dotychczasowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie, wprowadzonym za pośrednictwem GSU SA w 2013 roku, w tym w zakresie pomocy w zgłaszaniu wniosków o wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych za zdarzenia zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej w ramach dotychczasowego ubezpieczenia, wykonywane są nadal przez Oddziały GSU SA.Wprowadzono: 18.05.2018 r.

RODO - od 25 maja 2018 roku wprowadzamy zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych.

W dniu 17 maja 2018 roku Zarząd GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. uchwalił zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych, które obowiązywać będą od 25 maja 2018 roku, dostosowujące jego postanowienia do nowych regulacji prawnych w sprawie ochrony danych osobowych.

Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie. Ustanie członkostwa jest równoznaczne z zakończeniem wszystkich posiadanych ubezpieczeń grupowych, w których GSU Pomoc jest ubezpieczającym.

Pełna treść Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 25 maja 2018 roku (tekst jednolity) dostępna jest pod poniższym linkiem:

Wersja do druku regulaminu obowiązującego od 25 maja 2018 roku

Kompletne informacje o zmianach Regulaminu w zakładce Ogłoszenia

Wprowadzono: 31.10.2017 r.

W dniu 31 października 2017 roku podpisano aneksy do umów generalnych ubezpieczenia PZU NNW Grupowe Szpitalne nr: 168155, 168158, 168159, 168160, 168161, 168162, wprowadzające zmiany na korzyść ubezpieczonych.

Zniesione zostało wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności za hospitalizację z powodu rehabilitacji, a także wprowadzono zniesienie karencji w okresie od 1.11.2017 r. do 31.01.2018 r., dla osób przystępujących do ubezpieczenia PZU NNW Grupowe Szpitalne, zatrudnionych w następujących oddziałach PGG Sp. z o.o.: KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła.

Wprowadzono: 17.07.2017 r.

Poszukujemy chętnych do pracy na stanowisku

Opiekun Medyczny

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę od września 2017 (zatrudnienie gwarantowane przez okres 22 miesięcy)
- atrakcyjne wynagrodzenie
- współpraca z wysoko wykwalifikowanym zespołem terapeutycznym (lekarz, pielęgniarka, rahabilitant, logopeda, psycholog)

Praca w domu pacjenta na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Informacje i kontakt:
Katarzyna Sczendzina - kierownik Poradni GSU-Zdrowie w Rudzie Śląskiej
tel. 608-409-292
email: kierownik@gsu-zdrowie.pl


Wprowadzono: 20.04.2017 r.

RADA NADZORCZA
Spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2

przy odpowiednim zastosowaniu art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 981 z późniejszymi zmianami),

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna w Gliwicach kierującego pracami Pionu Ubezpieczeń i Programów Lojalnościowych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJWprowadzono: 05.04.2017 r.


W dniu 7 marca 2017 roku Zarząd GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. uchwalił zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych, które obowiązywać będą od 8 maja 2017 roku. Zmianie ulega definicja: Grupa Kapitałowa oraz §11 ust. 3 wprowadzający Regulamin w nowym brzmieniu.
Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie.
Pełna treść Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 8 maja 2017 roku (tekst jednolity) dostępna jest pod poniższym linkiem:
Wersja do druku regulaminu obowiązującego od 8 maja 2017 roku

Wprowadzono: 27.01.2017 r.


W dniu 1 lutego 2016 roku zaczynają obowiązywać nowe umowy generalne ubezpieczeń grupowych dziennego świadczenia szpitalnego PZU dla Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych dostosowujące dotychczasowe umowy do zmian w prawie ubezpieczeniowym i konsumenckim. Szczegóły oferty można znaleźć w zakładce "Oferta".
Informujemy jednocześnie, że dotychczasowe umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego PZU zostały wypowiedziane przez PZU i ochrona ubezpieczeniowa w ramach tych umów zakończy się z dniem 30 kwietnia 2017 roku.

Wprowadzono: 01.09.2016 r.


W dniu 1 września 2016 roku ruszył nowy nieodpłatny Program Profilaktyki Medycznej dla Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych. W ramach profilaktyki proponujemy do wyboru sześć programów medycznych o zróżnicowanym zakresie. Wszystkie badania zawarte w programach wykonywane są w Poradni GSU Zdrowie w Rudzie Śląskiej. Udział w profilaktyce nie wymaga skierowania lekarza i możliwy jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w najbliższym Biurze Obsługi Klubu. Szczegóły tutaj.

Wprowadzono: 01.06.2016 r.


W dniu 13 maja 2016 roku uchwalono zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych Pracowników Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A., które obowiązywać będą od 1 lipca 2016 roku. Zmiana polega na skróceniu nazwy Klubu, wobec czego zmieniono: tytuł Regulaminu, definicję: "Klub" oraz § 11 ust. 3 wprowadzający Regulamin w nowym brzmieniu.
Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie.
Pełna treść regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca (tekst jednolity) dostępna jest w zakładce Regulamin.

Wprowadzono: 11.03.2016 r.


W powołaniu na postanowienia §2. pkt. 4. Regulaminu promocji "PACZKA DLA NIEMOWLAKA", wobec wyczerpania puli paczek promocyjnych, zakończono z dniem 11 marca 2016 roku ww. promocję.
Wydano prawie 900 paczek. Dziękujemy za liczny udział w promocji!

Wprowadzono: 01.02.2016 r.
W dniu 1 lutego 2016 roku weszły w życie postanowienia aneksów zawartych do umów grupowych z PZU S.A. w zakresie:
  • grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego ustalonych uchwałą UZ/409/2007 Zarządu PZU SA z dnia 26 lipca 2007r. Zmiany prezentujemy tutaj
  • grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ustalonych uchwałą nr UZ/102/2013 Zarządu PZU SA z dnia 29 marca 2013r. Zmiany prezentujemy tutaj
  • grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ustalonych uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009r. Zmiany prezentujemy tutaj
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania warunków ubezpieczenia do wymogów nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak również ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Wprowadzono: 14.12.2015 r.
W dniu 11 grudnia 2015 roku uchwalono zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych Pracowników Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A., które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Zmianie uległy zapisy: 1 pkt 3 i 8, §3 pkt 1, §6 pkt 2, §11 pkt 3. Zmiany dotyczą definicji: Grupy Kapitałowej oraz Organizatora (zmiana adresu), pozostałe zmiany wynikają z dwuletniego doświadczenia w funkcjonowaniu Klubu. Nowy Regulamin dostępny jest w zakładce Regulamin.

Wprowadzono: 14.10.2015r.:
W dniu 11 października weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348, dalej: Ustawa) przyznająca Ubezpieczonym , Uposażonym i Uprawnionym, w tym z umów ubezpieczeń grupowych zawartych przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., prawo złożenia reklamacji w rozumieniu tej Ustawy.
W związku z powyższym informujemy, że Członkowie Klubu obsługiwani w Biurach Obsługi Klubu mogą skorzystać z przywołanego uprawnienia do złożenia reklamacji w tych biurach, a pracownicy tych biur zostali przygotowani przez zakłady ubezpieczeń w zakresie procedur związanych z obsługą wspomnianych reklamacji. Nie wyłącza to oczywiście prawa do złożenia reklamacji w innej, przewidzianej Ustawą, formie. W zakładce "Oferta" będziemy na bieżąco zamieszczać wszystkie dokumenty dostarczone przez zakłady ubezpieczeń związane z procedurą reklamacyjną w rozumieniu Ustawy.
Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych
Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych