Aktualności Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych Oferta Górniczego Klubu Ubezpieczonych Biura Górniczego Klubu Ubezpieczonych Panel klienta Ogłoszenia Projekt UEWitamy na stronach GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. Zapraszamy do zapoznania się z nasza witryną, a w szczególności ofertą ubezpieczenia dla Członków prowadzonego przez spółkę Górniczego Klubu Ubezpieczonych.

Gdy postanowicie Państwo skorzystać z oferowanego w ramach Klubu programu ubezpieczenia lub zrodziły się pytania utrudniające podjęcie decyzji, zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych Biur Obsługi Klubu. Specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące oferty ubezpieczeń (np. karencji, praw i obowiązków czy wysokości wypłat w przypadku zgłoszenia roszczenia). Adresy biur znajdziecie Państwo w zakładce biura).

W zakładce Regulamin, możecie Państwo zaznajomić się z aktualnym regulaminem Górniczego Klubu Ubezpieczonych, jak również pobrać deklarację przystąpienia do Klubu oraz wniosek o dokonanie potrąceń składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia.

W dniu 20 października 2014 roku przyjęliśmy pierwszego pacjenta do Poradni GSU Zdrowie prowadzonej przez spółkę GSU Pomoc. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. W ramach NFZ oferujemy możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegóły dostępne na dedykowanej stronie: GSU Zdrowie

Aktualności

Wprowadzono: 17.07.2017 r.

Poszukujemy chętnych do pracy na stanowisku

Opiekun Medyczny

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę od września 2017 (zatrudnienie gwarantowane przez okres 22 miesięcy)
- atrakcyjne wynagrodzenie
- współpraca z wysoko wykwalifikowanym zespołem terapeutycznym (lekarz, pielęgniarka, rahabilitant, logopeda, psycholog)

Praca w domu pacjenta na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Informacje i kontakt:
Katarzyna Sczendzina - kierownik Poradni GSU-Zdrowie w Rudzie Śląskiej
tel. 608-409-292
email: kierownik@gsu-zdrowie.pl


Wprowadzono: 20.04.2017 r.

RADA NADZORCZA
Spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2

przy odpowiednim zastosowaniu art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 981 z późniejszymi zmianami),

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna w Gliwicach kierującego pracami Pionu Ubezpieczeń i Programów Lojalnościowych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJWprowadzono: 05.04.2017 r.


W dniu 7 marca 2017 roku Zarząd GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. uchwalił zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych, które obowiązywać będą od 8 maja 2017 roku. Zmianie ulega definicja: Grupa Kapitałowa oraz §11 ust. 3 wprowadzający Regulamin w nowym brzmieniu.
Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie.
Pełna treść Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 8 maja 2017 roku (tekst jednolity) dostępna jest pod poniższym linkiem:
Wersja do druku regulaminu obowiązującego od 8 maja 2017 roku

Wprowadzono: 27.01.2017 r.


W dniu 1 lutego 2016 roku zaczynają obowiązywać nowe umowy generalne ubezpieczeń grupowych dziennego świadczenia szpitalnego PZU dla Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych dostosowujące dotychczasowe umowy do zmian w prawie ubezpieczeniowym i konsumenckim. Szczegóły oferty można znaleźć w zakładce "Oferta".
Informujemy jednocześnie, że dotychczasowe umowy ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego PZU zostały wypowiedziane przez PZU i ochrona ubezpieczeniowa w ramach tych umów zakończy się z dniem 30 kwietnia 2017 roku.

Wprowadzono: 01.09.2016 r.


W dniu 1 września 2016 roku ruszył nowy nieodpłatny Program Profilaktyki Medycznej dla Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych. W ramach profilaktyki proponujemy do wyboru sześć programów medycznych o zróżnicowanym zakresie. Wszystkie badania zawarte w programach wykonywane są w Poradni GSU Zdrowie w Rudzie Śląskiej. Udział w profilaktyce nie wymaga skierowania lekarza i możliwy jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w najbliższym Biurze Obsługi Klubu. Szczegóły tutaj.

Wprowadzono: 01.06.2016 r.


W dniu 13 maja 2016 roku uchwalono zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych Pracowników Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A., które obowiązywać będą od 1 lipca 2016 roku. Zmiana polega na skróceniu nazwy Klubu, wobec czego zmieniono: tytuł Regulaminu, definicję: "Klub" oraz § 11 ust. 3 wprowadzający Regulamin w nowym brzmieniu.
Informujemy, że osoby które nie wyrażają zgody na wprowadzone zmiany mogą wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie.
Pełna treść regulaminu w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca (tekst jednolity) dostępna jest w zakładce Regulamin.

Wprowadzono: 11.03.2016 r.


W powołaniu na postanowienia §2. pkt. 4. Regulaminu promocji "PACZKA DLA NIEMOWLAKA", wobec wyczerpania puli paczek promocyjnych, zakończono z dniem 11 marca 2016 roku ww. promocję.
Wydano prawie 900 paczek. Dziękujemy za liczny udział w promocji!

Wprowadzono: 01.02.2016 r.
W dniu 1 lutego 2016 roku weszły w życie postanowienia aneksów zawartych do umów grupowych z PZU S.A. w zakresie:
  • grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego ustalonych uchwałą UZ/409/2007 Zarządu PZU SA z dnia 26 lipca 2007r. Zmiany prezentujemy tutaj
  • grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ustalonych uchwałą nr UZ/102/2013 Zarządu PZU SA z dnia 29 marca 2013r. Zmiany prezentujemy tutaj
  • grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym opartego o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ustalonych uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009r. Zmiany prezentujemy tutaj
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania warunków ubezpieczenia do wymogów nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak również ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

Wprowadzono: 14.12.2015 r.
W dniu 11 grudnia 2015 roku uchwalono zmiany do Regulaminu Górniczego Klubu Ubezpieczonych Pracowników Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A., które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Zmianie uległy zapisy: 1 pkt 3 i 8, §3 pkt 1, §6 pkt 2, §11 pkt 3. Zmiany dotyczą definicji: Grupy Kapitałowej oraz Organizatora (zmiana adresu), pozostałe zmiany wynikają z dwuletniego doświadczenia w funkcjonowaniu Klubu. Nowy Regulamin dostępny jest w zakładce Regulamin.

Wprowadzono: 14.10.2015r.:
W dniu 11 października weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348, dalej: Ustawa) przyznająca Ubezpieczonym , Uposażonym i Uprawnionym, w tym z umów ubezpieczeń grupowych zawartych przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., prawo złożenia reklamacji w rozumieniu tej Ustawy.
W związku z powyższym informujemy, że Członkowie Klubu obsługiwani w Biurach Obsługi Klubu mogą skorzystać z przywołanego uprawnienia do złożenia reklamacji w tych biurach, a pracownicy tych biur zostali przygotowani przez zakłady ubezpieczeń w zakresie procedur związanych z obsługą wspomnianych reklamacji. Nie wyłącza to oczywiście prawa do złożenia reklamacji w innej, przewidzianej Ustawą, formie. W zakładce "Oferta" będziemy na bieżąco zamieszczać wszystkie dokumenty dostarczone przez zakłady ubezpieczeń związane z procedurą reklamacyjną w rozumieniu Ustawy.
Zarząd Górniczego Klubu Ubezpieczonych